Program de lucru Luni - Vineri - 8:30 la 17:00
CONTACT 024 11 110
Trimiteţi-ne un email secretariat@unitedworld.ro

Examene

Pregătire pentru examene:

-pregătire pentru examene:CambridgeTOEFLIELTS, bacalaureat;

F.C.E. (First Certificate in English), nivelul B2 din Cadrul European de Referinţă al Consiliului Europei, este un examen de nivel intermediar. Oferă o calificare recunoscută internaţional celor care doresc să lucreze într-o ţară sau într-o organizaţie în care se vorbeşte limba engleză, să studieze în limba engleză sau să folosească limba engleză pentru turism. F.C.E. este un examen în urma căruia se obţine o diplomă utilă la angajare sau pentru studiu.

C.A.E. (Certificate in Advanced English), nivelul C1 din Cadrul European de Referinţă al Consiliului Europei, este un examen de nivel avansat, util celor care au nevoie de limba engleză pentru angajare sau pentru studiu. Este recunoscut de majoritatea universităţilor din Marea Britanie şi alte ţări europene ca test de admitere la studiile universitare. Este cel mai popular examen Cambridge în România iar certificatul este acceptat de unele universităţi de stat şi particulare ca substitut al examenului oral la bacalaureat, sau celui de admitere în unele facultăţi.

I.E.L.T.S. (International English Language Testing System), este un test folosit pentru a evalua capacitatea de comunicare în limba engleză, pentru toate cele patru abilităţi – ascultare, citire, scriere, vorbire – pentru cei care intenţionează să studieze sau să lucreze acolo unde engleza este folosită ca limbă de comunicare. Este un test sigur, global, autentic, care măsoară capacitatea reală de a comunica în limba engleză.

Conditii minime pentru recunoastere si echivalare:

ISE I

B1 promovat ISE  II

B2 promovat ISE III

C1 promovat ISE IV

C2 promovat

SEW (Spoken English for Work) se adresează celor care solicită locuri de muncă în Marea Britanie. Examenul urmăreste capacitatea de comunicare a candidaţilor în situaţii reale de muncă, familie şi diferite aspecte de viaţă socială în ţări de limba engleză. Este testata competenţa în comunicare a angajaţilor, capacitatea acestora de a discuta probleme reale de la locul de muncă, de a demonstra tehnici de prezentare, negociere, mediere etc.

Examenele se susţin cu examinatori britanici de la Trinity College London.

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Abilităţi de Învăţare a Limbilor Străine (CERF) Cadrul European Comun de Referinţă a fost realizat în urma iniţiativei Consiliului Europei, cu scopul obţinerii unei mai mari transparenţe si uniformităţi în ceea ce priveste învăţarea limbilor străine în statele membre ale Uniunii Europene. Acest document ajută la îmbunătăţirea mobilităţii între ţări, făcând mai usoară recunoasterea certificatelor de competenţă lingvistică între state si promovează cooperarea între instituţii educaţionale aflate în ţări diferite

NIVELURI:

A 1 Utilizarea limbii la nivel elementar (Breakthrough)

A 2 Utilizarea limbii la nivel elementar (Waystage )

B 1 Utilizarea independentă a limbii (Threshold)

B 2 Utilizarea independentă a limbii (Vantage)

C 1 Utilizarea competentă a limbii (Effective Operational Proficiency)

C 2 Utilizarea competentă a limbii (Mastery)